Aktuelt

Se alle

Kunnskapsdiagram

Tilstand

Behandlingsform

Klikk i det hvite feltet i midten for å komme tilbake

Nyeste publiserte sider

Publisert

Utredning av psykose

Psykoseopplevelser utvikles over tid og symptombildet kan svinge mye. Opplevelsene er subjektive, og i tidlig fase sjelden synlige for omverdenen. I en slik tidlig fase er symptomene ofte uspesifikke, spesielt hos ungdom. Søvnvansker, sosial isolasjon, endringer i atferd og interesser, oppmerksomhetsvansker og endret selvopplevelse er typiske tidlige tegn på psykoseutvikling, men kan også indikere utvikling av andre psykiske lidelser.
Publisert

Om psykose

Psykose er definert som en gruppe tilstander som kjennetegnes av nedsatt eller manglende evne til realitetstesting. Vi bruker gjerne begrepet psykose om selve symptomet, det vil si den psykotiske opplevelsen, mens begrepet psykoselidelse refererer til en diagnose.
Publisert

Utredning av psykiske vansker hos barn med funksjonsnedsettelse

Psykiske helseutfordringer hos personer med en medfødt eller tidlig ervervet funksjonsnedsettelse kan noen ganger være spesielt krevende å utrede, behandle og følge opp. Det er fare for at psykiske vansker «overskygges» og feilaktig tilskrives funksjonsnedsettelsen/grunnlidelsen. Utredningen påvirkes av et sammensatt symptombilde der faktorer som kognisjon, språk, kommunikasjon og uro kan være utfordrende.